Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός

MORFI - ΚΕΠΑΝΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός μας, με εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διαθέτει τρεις δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, προσφέροντας αξιόπιστες σπουδές και σεμινάρια συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

Η Διαφορά

Η δέσμευσή μας στις ακαδημαϊκές αξίες και η επίτευξη της αριστείας στον τομέα της εκπαίδευσης, η προσήλωση των εκπαιδευτών μας στην ποιοτική διδασκαλία και τη μάθηση και το φιλελεύθερο σπουδαστικό περιβάλλον.
Αυτό πιστεύουμε ότι μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα σε μια από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους τοπικούς φορείς εκπαίδευσης.

Ο Στόχος μας

Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ποιότητας αποτελεί συνεχές μέλημα τόσο στο επίπεδο σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών όσο και στην επιλογή του εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού μας. Για το λόγο αυτό, ο Οργανισμός μας προβαίνει συνεχώς σε αξιολογικούς ελέγχους και διορθωτικές παρεμβάσεις με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προσφερόμενου εκπαιδευτικού προϊόντος

Η Εμβέλεια του Οργανισμού μας

Την κατάρτιση των σπουδαστών μας υποστηρίζουν επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και προσφέρουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, εργασιακής τοποθέτησης ή πρακτικής άσκησης στο εργασιακό τους περιβάλλον.

0
Εκπαιδευτές
0
Τομείς
0
Ειδικότητες
0
Μαθήματα

Δείτε την ανάπτυξη, την πρόοδο και την εξέλιξή μας

Image

Το 1992 με βαρύ αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, ιδρύσαμε το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΚΕΠΑΝΣΗ, σήμερα Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ, το 2007 το πρότυπο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης MORFI ενώ το 2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 MORFI για τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων.

Με την αγωνία της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των προσδοκιών των σπουδαστών μας, οργανώνουμε ένα φιλελεύθερο περιβάλλον μάθησης, πλαισιωμένο από τις ακαδημαϊκές αξίες και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στόχος μας για το μέλλον, να είμαστε πάντα η επιλογή σας.