Δομές

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός μας, με εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διαθέτει τρεις δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, προσφέροντας αξιόπιστες σπουδές και σεμινάρια συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.

A. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΚΕΠΑΝΣΗ (Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ)
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ προσφέρει ειδικότητες στους τομείς της Αισθητικής, της Αισθητικής Άκρων, του Επαγγελματικού Μακιγιάζ, των Εναλλακτικών Θεραπειών, του Μασάζ, ενώ προσφέρει ταχύρρυθμη επιμόρφωση σε επαγγελματίες make up artists στο τμήμα master class, με εκπαιδευτή τον κ. Φρέντυ Καλομπράτσο.

B. Tο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης MORFI (Ι.Ε.Κ. MORFI)
Το ΙΕΚ ΜORFI προσφέρει αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς της Πληροφορικής, της Οικονομίας & Διοίκησης, της Υγείας & Πρόνοιας, των Τουριστικών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας, της Αισθητικής & Ομορφιάς και της Γεωπονίας.

Γ. Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 MORFI (Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI)
Το Κε.Δι.Βι.Μ. 2 MORFI ως βασικό στόχο έχει τη σύνδεση ή την επανασύνδεση των ενηλίκων με την εκπαιδευτική διαδικασία και τη μάθηση, ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τη διατήρηση της θέσης εργασίας ή την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη. Στο Κε.Δι.Βι.Μ. 2 υλοποιούνται επιδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν σε μεγάλο πλήθος ειδικοτήτων.

Δ. Το Arkki, Σχολείο Αρχιτεκτονικής για Παιδιά και Νέους
Από τον Ιούνιο του 2014, το Arkki προσφέρει την παιδαγωγική καινοτομία της Φινλανδίας στα παιδιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Μετά από δύο δεκαετίες έρευνας και εφαρμογής στην Φινλανδία, το Arkki έχει καθιερωθεί ως το πιο πρωτοποριακό και εκτενές πρόγραμμα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης για παιδιά στην Ευρώπη. Με τη διαρκή παιδαγωγική υποστήριξη φινλανδών αρχιτεκτόνων και εκπαιδευτικών, το Arkki στην Κρήτη παρέχει εκπαιδευτικά εργαστήρια σε παιδιά νηπιακής (4-5) και παιδικής ηλικίας (6-13). Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης του Arkki, οι μικροί μας φίλοι εξερευνούν το φυσικό και κτισμένο περιβάλλον με όλες τους τις αισθήσεις. Μαθαίνουν να σκέφτονται έξω από τυποποιημένα πρότυπα, φτιάχνοντας με τα χέρια τους πρωτότυπες κατασκευές. Μέσα από τον σχεδιασμό και τον πειραματισμό μαθαίνουν να εκτιμούν τη δημιουργική διαδικασία, ενώ μέσα από την αυτοαξιολόγηση αναπτύσουν την κριτική τους σκέψη. Στο Arkki δεν υπάρχουν βαθμοί, ούτε βραβεία. Η ανταμοιβή που λαμβάνουν τα παιδιά για την εργασία τους είναι η ίδια τους η κατασκευή.

Για την πρώτη άδεια λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. πατήστε εδώ

Για τη δεύτερη άδεια λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. πατήστε εδώ

Για την άδεια λειτουργίας του Κε.Δι.Βι.Μ. 2 πατήστε εδώ