ΔΟΜΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός

MORFI - ΚΕΠΑΝΣΗ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός μας, με εμπειρία στον σχεδιασμό και την οργάνωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης, διαθέτει τρεις δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης, προσφέροντας αξιόπιστες σπουδές και σεμινάρια συμπληρωματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης.
Enroll today and learn something new.

Image

Μια ηγετική ομάδα με όραμα

Peetu Rautio
Peetu RautioCEO
Zane Mayes
Zane MayesCXO
Leo Fritz
Leo FritzCMO
Lidia Marin
Lidia MarinCPO
Regan Rosen
Regan RosenCTO
Monroe Bond
Monroe BondCDO

Η Εμβέλεια του Οργανισμού μας

Την κατάρτιση των σπουδαστών μας υποστηρίζουν επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν διακριθεί στον τομέα τους και προσφέρουν ευκαιρίες μετεκπαίδευσης, εργασιακής τοποθέτησης ή πρακτικής άσκησης στο εργασιακό τους περιβάλλον.

0
Εκπαιδευτές
0
Ειδικότητες
0
Μαθήματα
0
Σπουδαστές

Δείτε την ανάπτυξη, την πρόοδο και την εξέλιξή μας

Image

Το 1992 με βαρύ αίσθημα ευθύνης και αγάπης για τους νέους και την εκπαίδευσή τους, ιδρύσαμε το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών ΚΕΠΑΝΣΗ, σήμερα Κε.Δι.Βι.Μ. 1 ΚΕΠΑΝΣΗ, το 2007 το πρότυπο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης MORFI ενώ το 2013 ιδρύθηκε το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 MORFI για τη δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση εργαζομένων.

Με την αγωνία της αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των προσδοκιών των σπουδαστών μας, οργανώνουμε ένα φιλελεύθερο περιβάλλον μάθησης, πλαισιωμένο από τις ακαδημαϊκές αξίες και την αριστεία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στόχος μας για το μέλλον, να είμαστε πάντα η επιλογή σας.

Οι αποφοίτοι μας εργάζονται στο

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Image